Webchat-widget indlæses ikke

Table of Contents

Who can use this feature

Accessible to

AdminTilsynsførende

Supported on

Alle Planer

Problem

Nogle gange efter implementering af webchat på din hjemmeside er det stadig ikke synligt.

Årsag

Hvis webchat-widgetten ikke indlæses, kan det skyldes, at din hjemmeside har en Content-Security-Policy (CSP) anvendt, der forhindrer indlæsning af widget-scriptet og billeder fra fjerntliggende hjemmesider; i dette tilfælde “webchat.dstnyengage.com”.

Løsning

Tilføj “webchat.dstnyengage.com res.cloudinary.com” til din Content Security Policy.

I Apache, rediger din konfigurationsfil til:

Header set Content-Security-Policy "default-src 'self' 'unsafe-inline' 'webchat.dstnyengage.com' 'res.cloudinary.com';"


For Nginx:

add_header Content-Security-Policy "default-src 'self' 'unsafe-inline' 'webchat.dstnyengage.com' 'res.cloudinary.com';";

Was this article helpful?

Your feedback matters

Help us improve our service

Report bug

Help us improve our service

Files allowed JPG, PNG, MP4
Max size allowed 20MB

Report bug

Help us improve our service

Submit Ticket

Let us know in details how can we help you...